Moje priority

school.png

Kvalitní a moderní vzdělání

Věřím, že kvalitní a moderní vzdělání je jedním z pilířů prosperující společnosti. Chci využít své profesní zkušenosti a podporovat a prosazovat legislativní návrhy, které povedou k reformě celkové koncepce vzdělávání v ČR, modernizaci způsobu výuky, snížení byrokratické zátěže škol a k zlepšení postavení učitelů. K dosažení těchto cílů je nutné navýšit výdaje na vzdělání.

Kvalitní vzdělání musí být dostupné všem. Studenti potřebují získávat dovednosti a schopnosti pro reálný život a méně biflovat. Budu podporovat větší propojení praxe a studia, výměný a vzdělávací projekty Erasmus+ a zapojení odborníků do výuky. 

Chci podporovat vědu a výzkum na vysokých školách. Sami jsme se mohli přesvědčit, že zásadně pomohly našim zdravotníkům během koronavirové pandemie.

otevreny.png

Transparentní politika a férové podnikání

Politika má být služba lidem, ne příležitost jak se osobně obohatit přes netransparentní lobbistické skupiny, pochybné státní zakázky či nákupy. V Senátu budu proto podporovat takové legislativní návrhy, které přispějí k otevřené veřejné správě a podpoří podmínky pro férové podnikání. Budu také prosazovat přehledné a otevřené hospodaření s penězi občanů. Je důležité, abychom věděli na co jdou peníze vybrané na daních

  • jasná pravidla a transparentní zadávání veřejných zakázek.
  • rozkrývání korupčních vazeb 
  • podpora drobných a středních podnikatelů a snižování byrokratické zátěže.  
Doma

Rozvoj a podpora senátního obvodu

V Senátu chci zastupovat náš volební obvod - Příbram a jeho občany. Budu prosazovat zákony, které podpoří rozvoj příbramského regionu. Je důležité, aby se lidem zde dobře a kvalitně žilo, aby byly zajištěny potřebné veřejné služby, podmínky pro podnikání a práci. Chci být senátorkou, která pomáhá a pracuje pro lidi ve svém regionu, aby mě lidé znali a neváhali za mnou přijít. Mým cílem je zřídit funkční senátorskou kancelář, která bude podporovat občany při řešení místních problémů. Chci se pravidelně scházet s občany, se starosty, podnikateli, a zástupci veřejných a neziskových organizací.

Exekuce.png

Stop hromadění exekucí a podpora poctivě pracujících

Budu podporovat takové zákony, které pomohou lidem, kteří pracují a chtějí splácet svůj dluh, dostat se ze zadlužení. Je naprosto nepřijatelné, aby se byť i jen kvůli drobným dluhům dostávali lidé do nekonečné dluhové pasti z důvodu nepřiměřeného narůstání poplatkům exekutorům a složité administrativě. Současně vnímám jako velmi důležité, aby lidé, kteří poctivě pracují a odvádějí daně, měli podporu státu, když se dostanou do tíživé životní situace.

prostredi.png

Ochrana životního prostředí

Příbramský region je rozsáhlý a nachází se zde rozmanitá a krásná krajina. Chci podpořit takové legislativní návrhy, které bdou chránit naše přírodní bohatství.

  • Péče o vodu jako nenahraditelného zdroje života na zemi a ochrana vodních zdrojů v krajině  
  • efektivní nakládání s odpady a podpora technologických inovací, které pomohou obcím být ekologičtější. 
  • chránit právo obyvatel podílet se na rozhodování o životním prostředí ve svém okolí
pc.png

Úřady Online

Každý občan, by měl mít možnost si co nejvíce věcí vyřídit elektronicky z pohodlí svého domova. Současné nastavení fungování úřadů bere občanům drahocenný čas, který by mohli využít jinak. Obíhat úřady mají data, ne lidé.