Pravidla šitá horkou jehlou

Sněmovnou před koncem prázdnin prošla novela zákona, která zavádí výuku na dálku, což znamená, že od září se děti budou muset povinně účastnit distanční výuky, a to ne jen po dobu pandemie koronaviru, ale i v případě dalších výjimečných událostí. Formu výuky na dálku zákon ale nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám a možnostem žáka. Jak taková výuka má prakticky vypadat, jaká bude metodická podpora, kontroly, či postihy za nedodržování to se nikde nikdo nedoví. Ministerstvo vše opět hodilo na školy a na rodiče.

K zákonu chybí prováděcí vyhlášky a jasné manuály, jak postupovat v nejrůznějších případech, například, jak mají školy pomoci žákům, kteří nemají potřebnou techniku (notebook, dostatečné internetové připojení). Školy budou muset distanční výuku řešit sami, každá jinak, což samozřejmě zatíží její provoz.

Všichni nemají přístup k digitálním technologiím

V současné době je minimum škol, které mohou potřebné studenty vybavit IT technologií. Na některých školách nemají notebooky ani samotní učitelé nebo ne moc kvalitní. Řada škol nevlastní potřebný software pro online výuku, nebo s ním ještě všichni učitelé neumí pracovat. V případě uzavření škol, nemůže výuka opět probíhat formou rozesílání emailů či dopisů s úkoly, to není nebo dopisů poštou, to není vzdělávání. V novém školním roce bude důležitá flexibilita a individuální přístup ke studentům, kteří budou muset být doma. Ministerstvo školství nemůže od toho dávat ruce pryč, ale musí školám poskytnout pedagogicko-metodologickou podporu pro vzdělávání na dálku.

Krize prohloubila rozdíly mezi studenty - rovnost podmínek je důležitá

Koronavirová krize prohloubila rozdíly mezi studenty. Bohužel ne všichni mají stejnou startovní pozici a přístup k technologiím. Technologické podmínky a provedení distanční výuky musí být v dané věkové skupině žáků srovnatelné. Současně musí být doplněna docházkou do vzdělávacího zařízení dle výukového plánu a při dodržení hygienických opatření.

Domácí výuka je pro mnoho rodin břímě
Pro mnoho rodin je domácí výuka značné břímě a znamená znevýhodnění z více důvodů než jen kvůli technice a internetu. Stát neřeší fakt, že řada rodičů vzdělávání svých dětí doma nezvládá a to z různých důvodů. Klíčovým faktorem jsou časové možnosti rodičů, jejich vzdělání, dále počet sourozenců v rodině nebo děti se speciálními potřebami. Většina rodičů musí chodit do práce a to často i na směny a starat se o běžnou domácnost. Je nefér hodit břímě odpovědnosti s výukou několika předmětů, na které mají děti ve škole několik učitelů, na rodiče. Zadávání úkolů emailem není distanční výuka. Ministerstvo školství musí poskytnout pedagogicko-metodologickou podporu školám.

Jak to bude s ošetřovným?

Zhoršení epidemiologické situace znervózňuje řadu rodičů, kteří se ptají, co se bude dít, když budou muset být opět s dítětem doma a rodina bude mít zásadní výpadek příjmů nebo přijde o práci. Podmínky pro ošetřovné jsou opět podle původních zákonných pravidel, to znamená na dítě pouze do deseti let věku a nejvýš na devět kalendářních dnů. Samoživitelé ho mohou pobírat až šestnáct dnů. Dávka činí šedesát procent základu příjmu. Vláda musí mít konkrétnější plán podpory a pomoci v případě, že se zase školy zavřou.

Simona Luftová

118521622_307499033867801_1068721979140834284_n.jpg